Thời khóa biểu tuần 20 (Áp dụng từ ngày 02.01.2020)

Thời khóa biểu tuần 20 (Áp dụng từ ngày 02.01.2020)

Lượt xem:

Các em học sinh xem tại đây Quý Thầy cô giáo xem tại đây [...]
Kết quả học tập tính đến ngày 28.12.2019

Kết quả học tập tính đến ngày 28.12.2019

Lượt xem:

Các em học sinh xem và kiểm tra lại. Nếu môn nào còn thiếu điểm báo ngay với Thầy cô bộ môn để bổ sung. Học sinh lớp 10 xem tại đây Học sinh lớp 11 xem tại đây Học sinh lớp 12 xem tại đây [...]
Kết quả học tập tính đến ngày 26/12/2019

Kết quả học tập tính đến ngày 26/12/2019

Lượt xem:

Các em học sinh kiểm tra. Nếu thiếu cột điểm báo với Thầy cô bộ môn bổ sung trong ngày 27, 28, 30/ 12/2019. Học sinh lớp 10 xem tại đây Học sinh lớp 11 xem tại đây Học sinh lớp 12 xem tại đây [...]
Lịch công tác tuần 18

Lịch công tác tuần 18

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]
Lịch công tác tuần 17

Lịch công tác tuần 17

Lượt xem:

[...]
Lịch công tác tuần 16

Lịch công tác tuần 16

Lượt xem:

[...]