ĐƯỜNG LINK HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG K12 ONLINE ĐỂ DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

ĐƯỜNG LINK HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG K12 ONLINE ĐỂ DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

Lượt xem:

1.     Video giới thiệu hệ thống K12Online 2.     Hướng dẫn Nhà trường quy trình quản lý đào tạo, phân công chuyên môn trên K12Online Hướng dẫn tính năng Thời khóa biểu trên K12Online 4. Hướng dẫn giáo viên tạo bài giảng trên K12Online – Create an elearning lesson in K12Online   5.     Giới thiệu tính năng Bài giảng trên K12Online 6.     Giới thiệu tính năng bài kiểm tra trên [...]
Tài khoản OFFICE365 dành cho học sinh

Tài khoản OFFICE365 dành cho học sinh

Lượt xem:

Các em xem danh sách tài khoản và đăng nhập vào microsoft team [...]