BẢNG VÀNG GHI DANH
HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

STT

NĂM HỌC

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

LỚP

GIẢI

MÔN

GIÁO VIÊN DẠY

1

1994 - 1995

Hà Quốc Em

12

Nhì

Sinh học

Võ Đức Bá

2

Nguyễn Thị Phương Thảo

12

Ba

3

1995 - 1996

Trương Xuân Nghiêu

  9

Khuyến khích

Toán học

Lưu Thu

4

1996 - 1997 

Trần Trọng Cảm

12

Khuyến khích

Sinh học

Võ Dức Bá

5

Quách Minh Nhất

12

Khuyến khích

Lịch sử

Phạm Xuân Vinh

6

1997 - 1998

Dương Thị Nguyên Hà

12

Ba

Địa lí

Triệu Vy Hùng

7

Nguyễn Đình Thiên

12

Ba

Sinh học

Võ Đức Bá

8

Đặng Phước Tú

12

Ba

Hóa học

Phạm Văn Ninh

9

1998 - 1999

Dương Thị Thúy Hiền

12

Ba

Lịch sử

Nguyễn Cao Tin

10

Trần Nguyễn Anh Thư

11

Nhì

Địa lí

Triệu Vy Hùng

11

1999 – 2000

Vương Văn Hiệp

12

Khuyến khích

   Hóa học

Phạm Văn Ninh

12

Nguyễn Đình Tứ

12

Khuyến khích

13

2000 – 2001

Hoàng Thị Thu Sang

12

Khuyến khích

Sinh học

Nguyễn Thị Bích Thoa

14

Nguyễn Thị Ngoan

12

Khuyến khích

Địa lí

Triệu Vy Hùng

15

Nguyễn Thị Ly

11

Khuyến khích

16

2001 – 2002

Nguyễn Thị Ly

12

Nhất

17

Trần Thị Diễm Thủy

12

Nhì

18

2002 – 2003

Lê Mạnh Dần

11

Ba

19

Nguyễn Ngọc Thạch

12

Ba

Sinh học

Nguyễn Thị Bích Thoa

20

2003 – 2004

Lê Mạnh Dần

12

Ba

Địa lí

Triệu Vy Hùng

21

Lục Triệu Diệu Hương

11

Ba

22

Lê Thị Thùy Linh

12

Ba

23

2004 – 2005

Lý Thị Thu Hằng

12

Ba

24

Trần Thị Bằng

11

Khuyến khích

25

  2005 – 2006

Trần Thị Bằng

12

Khuyến khích

26

  2013 – 2014

Nguyễn Ngọc Tín

12

Ba

Hóa học

Trần Ngọc Dũng

27

  2015 – 2016

Bùi Thị Minh Tâm

12

Khuyến khích

Địa lí

Triệu Vy Hùng

Tổng cộng: 24 học sinh với 27 lần đoạt giải HSG QG.