MỘT SỐ HÌNH ẢNH TƯ LIỆU  VỀ CỐ TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG VÀ GIA ĐÌNH (P. 1)

Nhà cụ thân sinh Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông-Hưng Nguyên-Nghệ An