MỘT SỐ HÌNH ẢNH TƯ LIỆU  VỀ CỐ TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG VÀ GIA ĐÌNH (P. 2)