Câu đố mẹo này thách thức đầu óc "đầy sạn" của bạn đấy!

Đáp án: