Giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng – chống thiên tai, thực hiện nếp sống văn minh, chung tay làm sạch môi trường là một trong những nội dung ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Kiến thức được trang bị là kiến thức cơ bản về môi trường, các thành phần của môi trường và quan hệ giữa chúng, mối quan hệ giữa con người với môi trường xung quanh, sự ô nhiễm và suy thoái môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan.

Các em học sinh, sinh viên được bồi dưỡng tình cảm – thái độ đối với môi trường, có tình cảm yêu quý, tôn trọng thiên nhiên, yêu quý gia đình, trường lớp, quê hương, đất nước, có thái độ thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, giáo dục học sinh, sinh viên có ý thức quan tâm đến vấn đề môi trường, giữ gìn, bảo vệ môi trường và có hành động thiết thực bảo vệ môi trường; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu; phê phán hành vi gây hại cho môi trường; thực hiện hành động bảo vệ môi trường phù hợp với độ tuổi.

Để trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, các đơn vị trường học trên toàn thành phố xây dựng kế hoạch giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu triển khai tới tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo các yêu cầu thiết yếu vệ sinh môi trường tạo môi trường sư phạm sáng – xanh – sạch – đẹp.

Giáo dục bảo vệ môi trường được tích hợp, lồng ghép trong các môn học, bài giảng có nội dung liên quan, thông qua hoạt động ngoại khóa, trò chơi, hoạt động tập thể giúp các em tiếp thu kiến thức tự nhiên, hình thành các kỹ năng, thói quen và tham gia có hiệu quả vào hoạt động bảo vệ môi trường. Thông qua học sinh cũng sẽ tác động đến nhận thức của phụ huynh và cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các tổ chức liên quan tổ chức cho sinh viên các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp tình nguyện tham gia chiến dịch mùa hè xanh; tổ chức cho học sinh tham gia lao động vệ sinh quét dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh phát quang bụi rậm vào những ngày quy định thường xuyên theo định kỳ và những đợt mở chiến dịch.

Lê Hùng

Nguồn: Chinhphu.vn