(Trích điều lệ trường THPT/ 2007)

Điều 36. Nhiệm vụ của học sinh trung học

 

Học sinh trung học có những nhiệm vụ sau đây:

 

1. Kính trọng thầy giáo, cố giáo, nhân viên nhà trường: đoàn kết giúp đỡ bạn bè, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường ; chấp hành các quy tắc trật tự, an toàn xã hội.

 

(Trích điều lệ trường THPT/ 2007)

 Điều 36. Nhiệm vụ của học sinh trung học

Học sinh trung học có những nhiệm vụ sau đây:

1. Kính trọng thầy giáo, cố giáo, nhân viên nhà trường: đoàn kết giúp đỡ bạn bè, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường ; chấp hành các quy tắc trật tự, an toàn xã hội.

2. Hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo yêu cầu của thầy giáo, cô giáo, của nhà trường.

3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gin và bảo vệ môi trường.

4. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đôi Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường ; giúp đỡ gia đình, tham gia lao động công ích và công tác xã hội.

 

Điều 37. Quyền của học sinh trung học.

1. Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện; được bảo đảm những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà; được cung cấp thông tin về việc học tập của mình, được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hoá, thể dục, thể thao của nhà trường theo quy định.

2. Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ; được quyền khiếu nại với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục về những quyết định đối với bản thân mình ; được quyền chuyển trường khi có lý do chính đáng theo quy định hiện hành.

3. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, về thể dụng, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện.

4. Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những học sinh được hưởng chính sách xã hội, những học sinh quá khó khăn về đời sống và những học sinh có năng lực đặc biệt.

5. Được hưởng các quyền theo quy đinh của pháp luật.

 

Điều 38. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của học sinh.

1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học sinh trung học phải có văn hoá, phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học.

2. Trang phục của học sinh phải sạch sẽ, gọn gàng, giảng dị thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ơ nhà trường.

Khi đi học học sinh không được bôi son, đánh phấn, sơn móng tay, chân; đeo đồ trang sức.

Tuỳ điều kiện của từng trường, hiệu trưởng có thể quyết định để học sinh mặc đồng phục một buổi hoắc một số buổi trong tuần nếu được Hội đồng giáo dục nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh đồng ý.

 

Điều 39. Các hành vi cấm đối với học sinh.

Cấm học sinh có những hành vi sau đây:

1. Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của giáo viên, nhân viên nhà trường.

2. Gian lận trong học tập, kiểm tra và thi.

3. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn, đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và ngoài xã hội.

4. Đánh bạc, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng ma tuý, vũ khí, chất nổ, chất gây cháy,các loại chất độc hại, lưu hành văn hoá phẩm đồi truỵ.

5. Hút thuốc, uống rượu, bia.

 

Điều 40. Khen thưởng và kỷ luật.

1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo các hình thức sau đây:

- Khen trước lớp, trước trường.

- Tặng danh hiệu và phần thưởng học sinh tiên tiến, học sinh giỏi.

- Cấp giấy chứng nhận, bằng khen nếu đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi.

2. Học sinh phạm khuyết điểm trong quá trình học tập và rèn luyện có thể được khuyên răn hoặc trách phạt theo các hình thức sau đây:

- Phê bình trước lớp, trước trường.

- Khiển trách có thông báo với gia đình.

- Cảnh cáo ghi học bạ.

- Buộc thôi học có thời hạn.

 

C. NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC.

Trên cơ sở thực hiện tốt những nhiệm vụ của học sinh tiểu học và THCS, học sinh THPT có những nhiệm vụ sau:

1. Chăm chỉ, tự giác học tập để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản. Trau dồi phương pháp học tập và khả năng tự học, tự mở rộng kiến thức của mình. Trung thực trong học tập, không "quay cóp" trong kiểm tra, thi cử.

Tích cực vận dụng kiến thức vào lao động sản xuất và đời sống.

2. Tích cực tham gia lao động công ích, lao động sản xuất, hướng nghiệp, học nghề. Giữ kỷ luật, an toàn trong thực hành kỹ thuật và lao động. Chăm chỉ lao động giúp gia đình. Sẵn sàng tham gia lao động theo yêu cầu xã hội.

3. Giữ gìn và bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa. Thực hành tiết kiệm, không lãng phí, không đua đòi ăn diện. Tích cực đấu tranh chống hành vi phá hoại hoặc lấy cấp tài sản chung.

4. Giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung thật tốt. Tích cực luyện tập thể dục, thể thao. Không uống rượu, không hút thuốc.

Nghiêm túc luyện tập quân sự. Sẵn sàng làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

5. Tích cực tham gia hoạt động tập thể, hoạt động chính trị - xã hội, hoạt động văn hoá, văn nghệ. Thường xuyên tìm hiểu các sự kiện chính trị trong nước và trên thế giới. Sử dụng hợp lý và có ích. Không xem, không nghe, không lưu truyền và không làm theo văn hoá phẩm phản động, đồi truỵ.

6. Đoàn kết, đấu tranh xây dựng tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa. Giư gìn và phát huy các truyền thống tốt đẹp của tập thể. Đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phấn đấu trở thành đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đoàn viên tích cực.

7. Sống trung thực, thẳng thắn, khiêm tốn, chân thành và tôn trọng bạn bè. Xây dựng tình bạn nam, nữ trong sáng và lành mạnh. Văn minh, lịch sự trong giao tiếp với mọi người. Không gây gổ, đánh nhau.

8. Kính trọng và kiết ơn thầy giáo, cô giáo, ông bà, bố mẹ, yêu quý anh chị em. Tôn trọng và quan tâm tới mọi người. Làm gương cho các em nhỏ noi theo. Tuyệt đối không có hành vi xúc phạm tới thầy giáo, cô giáo và các người khác.

9. Nghiêm túc thực hiện những yêu cầu về học tập và rèn luyện. Tuân theo kỷ luật của nhà trường. Tôn trọng và bảo vệ danh dự của nhà trường, của thầy giáo, cô giáo và tập thể học sinh.

10. Triệt để chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tự giác thực hiện các quy tắc sinh hoạt nơi công cộng. Tham gia bảo vệ trật tự và an toàn xã hội.

 

Lê Hùng

Theo: điều lệ trường THPT/2007