Bạn thử đoán xem, nếu chú khỉ này quay bánh răng cưa theo chiều mũi tên đỏ, thì kim ở hình răng cưa cuối cùng sẽ quay về hướng nào?


Gợi ý: 2