• Khiếu Mạnh Toàn
  • Công Đoàn
  • Chủ tịch Công đoàn
  • 0905870999
  • khieutoan@lhpdl.edu.vn
  • Lý Thị Thu Hằng
  • Công Đoàn
  • Phó chủ tịch
  • 0985990745