Nguyễn Thanh Dũng
  • Nguyễn Thanh Dũng
  • Chi Bộ Đảng
  • Hiệu trưởng - Bí thư Chi bộ
  • 0982244861
  • thanhdung@lhpdl.edu.vn
Võ Tá Táo
  • Võ Tá Táo
  • Chi Bộ Đảng
  • P.Hiệu trưởng - Phó Bí thư Chi bộ
  • 0365587818
  • votao@lhpdl.edu.vn