• Nguyễn Việt Bảo
  • Tổ Vật lí - Công nghệ
  • Tổ trưởng
  • 0979053399
  • vietbao@lhpdl.edu.vn