Hình ảnh ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình

Những hình ảnh về Bác Hồ trong ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

»  »» 5 6 7
Các tin khác

Back To Top