HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TẠO TÀI KHOẢN CUỘC THI

TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Đăng ký tạo tài khoản trực tuyến: Ban Tổ chức mở chuyên trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn để thí sinh vào đăng ký, tạo tài khoản cá nhân từ 08g00 ngày 21/3/2016 đến 17g00 ngày 15/5/2016. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử của cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.

Xem chi tiết tại đây