KẾ HOẠCH
(Tổ chức hội thao Giáo dục quốc phòng – An ninh cấp trường  năm học 
2014 – 2015 của trường THPT Lê Hồng  Phong) 
Được sự nhất trí của UBND tỉnh tại Công văn số 6750/UBND-VHXH ngày 17 tháng 9 năm 2014 về việc tổ chức Hội thao GDQP-AN học sinh THPT tỉnh Đắk lắk lần thứ III năm học 2014 – 2015.

Căn cứ quyết định số 3821/QĐ-UBND huyện Krông Păk về việc thành lập ban chỉ đạo hội thao GDQP-AN học sinh trung học phổ thông huyện Krông Păk lần thứ III năm học 2014-2015.

Căn cứ quyết định số  /QĐ-LHP của BTC Hội thao Quốc Phòng cấp trường năm học 2014-2015 của trường THPT Lê Hồng Phong.

Nay trường THPT Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch tổ chức hội thao GDQP-AN cấp trường như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

1/ Mục đích :

- Chào mừng kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 – 22/12/2014; 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12/1989 – 22/12/2014 và 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/1930- 03/02/2015;

- Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn học GDQP – AN, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện giữa các trường THPT trong tỉnh;

- Qua hội thao phát hiện những học sinh và trường đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, từ đó có kế hoạch nhân rộng điển hình, đề ra những giải pháp thiết thực tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ GDQP- AN theo Luật định

2/ Yêu cầu :

- Công tác chuẩn bị tổ chức hội thao phải chu đáo, tổ chức một cách chặt chẽ và nghiêm túc đúng điều lệ, khách quan trung thực.

- Ban tổ chức, Ban trọng tài, bộ phận phục vụ, vận động viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy tắc, an toàn trong quá trình hội thao, xác định quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong hội thao.

II/  NỘI DUNG :

a/ Hội thao gồm 07 nội dung trong chương trình GDQP-AN cho các trường THPT:

- Nội dung quy định cụ thể cho từng khối như sau:

+ Khối 12: (7 nội dung)      

1. Lý thuyết: Một số hiểu biết chung về QP-AN (môn thi bắt buộc cả đội).

2. Đội ngũ  (môn thi bắt buộc cả đội).

3. Tư thế, động tác vận động trên chiến trường (riêng cho 03 h/s lớp 12).

4. Bắn súng AK bài 1b và  máy bắn tập TB03(03 học sinh).

5. Ném lựu đạn trúng đích (03 học sinh).

6. Tháo, lắp súng AK ban ngày (03 học sinh).

7. Băng bó, cứu thương (03 học sinh).

+ Khối 11: (6 nội dung)

1. Lý thuyết: Một số hiểu biết chung về QP-AN (môn thi bắt buộc cả đội).

2. Đội ngũ  (môn thi bắt buộc cả đội).

3. Bắn súng AK bài 1b và  máy bắn tập TB03(03 học sinh).

4. Ném lựu đạn trúng đích (03 học sinh).

5. Tháo, lắp súng AK ban ngày (03 học sinh).

6. Băng bó, cứu thương (03 học sinh).

+ Khối 10: (4 Nội dung)

1. Lý thuyết: Một số hiểu biết chung về QP-AN (môn thi bắt buộc cả đội).

2. Đội ngũ  (môn thi bắt buộc cả đội).

3. Bắn súng AK bài 1b máy bắn tập TB03(03 học sinh).

4. Băng bó, cứu thương (03 học sinh).

III/ ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG  DỰ THI :

1/ Đối tượng dự thi:

- Tất cả các em học sinh đang theo học tại trường THPT Lê Hồng Phong, có sức khoẻ tốt và tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ.

 - Trang phục theo quy định và chỉ được tham gia thi đấu cho lớp của mình.

Lưu ý:         - Lớp nào không tham gia sẽ đánh giá thi đua của trường.

- Lớp nào và cá nhân nào vi phạm các nội dung trên, tuỳ theo mức độ, BTC sẽ có hình thức xử lý thích đáng.

2/ Số lượng dự thi:

- Mỗi lớp  thành lập một đội tuyển gồm 09 em để tham gia thi đấu các nội dung theo quy định của Điều lệ.

IV/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THAO :

a. THỜI GIAN

* Thời gian nộp đăng ký thi đấu các môn:

- Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra, ký xác nhận vào danh sách đăng ký của lớp mình và nộp lại tại văn phòng Đoàn  hạn chót vào thứ 3 ngày 02/12/2014.

* Thời gian bốc thăm, thi đấu:

- Bốc thăm và thi đấu vào chiều thứ 6, ngày 05/12/2014.

* Thời gian khai mạc: Dự kiến vào tiết chào cờ thứ 2 ngày 01/12/2014 tại sân trường THPT Lê Hồng Phong.

* Thời gian thi đấu: - Dự kiến từ chiều thứ 6 ngày 05/12 đến ngày 20/12/2014.

b. ĐỊA ĐIỂM:

- Lễ khai mạc : Tại trường THPT Lê Hồng Phong

- Lễ bế mạc: Tại trường THPT Lê Hồng Phong

- Địa điểm thi đấu : Tại sân bãi trường THPT Lê Hồng Phong

V/ TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP VÀ TÍNH THÀNH TÍCH :

1/ Ban Tổ chức, trọng tài hội thao:

- Trường THPT Lê Hồng Phong thành lập Ban Tổ chức hội thao; Ban Tổ chức phân công các tiểu ban và thành lập các tổ trọng tài.

- Ban Tổ chức, trọng tài : Có nhiệm vụ điều hành nội dung hội  thao đạt mục đích yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn.

2/ Phương pháp hội thao :

Tổ chức thành từng môn để hội thao, đánh giá kết quả cá nhân và tập thể.

3/ Xếp hạng thành tích :

Căn cứ vào Điều lệ hội thao GDQP-AN để xếp hạng thành tích.

VI/ NHIỆM VỤ CỦA BAN TỔ CHỨC.

- Phối hợp với cơ quan quân sự Huyện KrôngPăk xây dựng kế hoạch hội thao GDQP năm 2014-2015, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị tổ chức hội thao chặt chẽ, an toàn, đạt hiệu quả, đúng quy tắc điều lệ.

- Chuẩn bị tốt vật chất, địa điểm thi đấu, tổng hợp tình hình và kết quả hội thao báo cáo Ban  tổ chức và lãnh đạo nhà trường.

- Chuẩn bị kịp thời kinh phí, CSVC cần thiết để tổ chức tốt hội thao.

- Phối hợp với Đoàn trường để chuẩn bị tốt cho công tác khánh tiết và tuyên truyền trong hội thao.

- Các lớp tổ chức thành lập đội tuyển để tham gia thi đấu các nội dung theo quy định. Quản lý chặt chẽ cán bộ, vận động viên tham gia thi đấu, bảo đảm vật chất và phương tiện đi lại, và chịu trách nhiệm về nhân sự của đơn vị mình.

VII/ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM :

1/ Ban Tổ chức :

Bảo đảm các khoản kinh phí, vật chất, trang bị, phương tiện cho thi đấu theo điều lệ quy tắc của từng môn.

VIII/ NHỮNG BIỆN PHÁP CHÍNH :

1/ Ban giám hiệu nhà trường phải chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc kế hoạch hội thao GDQP-AN.

 2/ GVCN có trách nhiệm tổ chức tuyển chọn và hướng dẫn học sinh luyện tập các nội dung quy định trong hội thao. Đăng ký tham gia đầy đủ nội dung quy định, bảo đảm đúng đủ thành phần, thủ tục.

3/ Tổ chức quản lý, giữ nghiêm kỷ luật của đơn vị tham dự hội thao trên tinh thần đoàn kết xây dựng, xác định quyết tâm đạt thành tích cao trong hội thao.

4/ Ban Tổ chức, trọng tài xây dựng điều lệ quy tắc, công tác chuẩn bị chu đáo, điều hành chặt chẽ khách quan, công bằng, trung thực, đánh giá thực chất kết quả của các cá nhân, tập thể.

 Toàn Thắng