KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017

Thực hiện Hướng dẫn số: 473/SGDĐT-GDTrH  ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kì II năm học 2016 -2017

            Chuyên môn Trường THPT Lê Hồng Phong hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra Học kỳ II năm học 2017 – 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

            Việc kiểm ra nhằm đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình kế hoạch dạy học, trên cơ sở đó khẳng định những việc đã làm tốt và khắc phục những thiếu sót chưa làm được

            Kiểm tra đánh giá phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với năng lực nhận thức của học sinh; không ra đề quá tải nội dung chương trình.trình dạy học, giúp học sinh thuận lợi trong việc tự học, tự kiểm tra, đánh giá.

            Đề kiểm tra phải bám sát chương trình giáo dục phổ thông với 3 cấp độ: Nhận biết, thông hiểu,  vận dụng, vận dụng cao. Đáp ứng yêu cầu cơ bản cho hầu hết học sinh, và yêu cầu nâng cao nhằm phân hóa trình độ học sinh phục vụ công tác tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng đối với học sinh lớp 12

            Đề kiểm tra định dạng tương tự đề thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, có ma trận đề và mô tả cụ thể yêu cầu về kiến thức cần đạt được

            Tổ trưởng chuyên môn cần nắm vững yêu cầu, hướng dẫn nhiệm vụ năm học  của ngành, của trường để chỉ đạo việc ra đề kiểm tra đúng yêu cầu

II. NỘI DUNG CỤ THỂ:

1. Môn Kiểm tra của các khối : Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Công nghệ, Văn, Sử, Địa, GDCD, Anh văn, Thể dục, GDQP

2. Cụ thể các môn như sau:

Giáo viên bộ môn tự kiểm tra các môn: Tin học, Công nghệ, Thể dục, GDQP

- Kiểm tra theo lịch chung:

Các môn: Ngữ văn – Theo hình thức tự luận

Các môn: Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD,  Tiếng anh  Theo hình thức trắc nghiệm

3. Thời gian cho các môn:

- Khối 10,11.

Các môn: Văn  Thời gian 90 phút; Toán: 90 phút

Các môn: Lịch Sử, Địa lý, GDCD, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Anh văn : Thời gian 45 phút ( 60% trắc nghiệm, 40% tự luận)

- Khối 12.

Các môn: Văn  Thời gian 90 phút; Toán: 90 phút;

Các môn: Lịch Sử, Địa lý, GDCD, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Anh văn, : Thời gian 45 phút

4. Quy định đề kiểm tra:

- Đối với Khối 10, 11.

            Các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng anh, Lịch sử, Địa lý, GDCD. Phần tự luận 40%, phần trắc nghiệm 60%. Đối với môn ngữ văn 100% tự luận

            Đề kiểm tra học kỳ ra chung cho tất cả học sinh của khối, có câu phân hóa nâng cao. Đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng

- Đối với khối 12:

            Các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng anh, Lịch sử, Địa lý, GDCD. 100% trắc nghiệm.

            Môn Ngữ văn 100% tự luận

            Tất cả đề Kiểm tra đều có đề dự bị. Yêu cầu tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo, phân công ra đề và duyệt đề thật kỹ.

            Ra đề kiểm tra học kỳ II phải kèm theo ma trận đề.

5. Lịch kiểm tra:

Khối 12

Ngày

Buổi

Bài thi/

Môn thi thành phần

của bài thi tổ hợp

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

27/04/2017

SÁNG

Họp hội đồng coi thi lúc: 7h 00 phút, quán triệt quy chế thi.

Ngữ văn

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

28/04/2017

SÁNG

Bài thi

KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 40

Hóa học

50 phút

08 giờ 40

08 giờ 50

Sinh học

50 phút

09 giờ 50

10 giờ 00

CHIỀU

Ngoại ngữ

50 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

29/04/2017

SÁNG

Bài thi

KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 40

Địa lí

50 phút

08 giờ 40

08 giờ 50

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 50

10 giờ 00

CHIỀU

Dự phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: - Đối với bài thi tổ hợp KHTN, KHXH hết giờ làm bài giám thị thu bài, thu đề, giấy nháp và ngồi tại chỗ, lãnh đạo sẽ bố trí người đến nhận bài và giao đề.

Khối 10, 11

Ngày

Buổi

Lớp

Môn

 

Hình thức

Thời gian

Giờ phát đề

Giờ làm bài

03/5/2017

Sáng

11

Ngữ văn

Tự luận

90 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Hóa học

Tự luận + Trắc nghiệm

45 phút

09 giờ 15

09 giờ 25

Chiều

10

Ngữ văn

Tự luận

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

GDCD

Tự luận + Trắc nghiệm

45 phút

15 giờ 15

15 giờ 25

04/5/2017

Sáng

11

Toán

Tự luận + Trắc nghiệm

90 phút

07 giờ 20

07 giờ 30

GDCD

Tự luận + Trắc nghiệm

45 phút

09 giờ 15

09 giờ 25

Chiều

10

Toán

Tự luận + Trắc nghiệm

90 phút

13 giờ 20

13 giờ 30

Lịch sử

Tự luận + Trắc nghiệm

45 phút

15 giờ 15

15 giờ 25

05/5/2017

Sáng

11

Địa lý

Tự luận + Trắc nghiệm

45 phút

07 giờ 20

07 giờ 30

Sinh học

Tự luận + Trắc nghiệm

45 phút

08 giờ 30

08 giờ 40

Lịch sử

Tự luận + Trắc nghiệm

45 phút

09 giờ 40

09 giờ 50

Chiều

10

Địa lý

Tự luận + Trắc nghiệm

45 phút

13 giờ 20

13 giờ 30

Sinh học

Tự luận + Trắc nghiệm

45 phút

14 giờ 30

14 giờ 40

06/5/2017

Sáng

11

Vật lý

Tự luận + Trắc nghiệm

45 phút

07 giờ 20

07 giờ 30

Tiếng Anh

Tự luận + Trắc nghiệm

45 phút

08 giờ 30

08 giờ 40

Chiều

10

Vật lý

Tự luận + Trắc nghiệm

45 phút

13 giờ 20

13 giờ 30

Tiếng Anh

Tự luận + Trắc nghiệm

45 phút

14 giờ 30

14 giờ 40

Hóa học

Tự luận + Trắc nghiệm

45 phút

15 giờ 40

15 giờ 50

Chú ý: - Buổi sáng giáo viên có mặt lúc 7g10 phút

- Buổi chiều có mặt lúc 13g 10 phút

6. Thời gian nộp đề và đáp án về phó hiệu trưởng chuyên môn:

Đề khối 12 Chậm nhất ngày 20 tháng 04  năm 2017 các tổ phải nộp đề. ( Niêm phong đề riêng, đáp án riêng)

Đề khối 10.11 Chậm nhất ngày 24 tháng 04  năm 2017 các tổ phải nộp đề. ( Niêm phong đề riêng, đáp án riêng)

a. Chấm bài kiểm tra học kỳ II.

Chấm tập trung tại trường.

b. Nộp đề cương ôn tập.

            Công bố đề cương ôn tập cho học sinh ngày 17/04/2017

            Chậm nhất ngày 03 tháng 5  năm 2017  các Tổ chuyên môn nộp đề cương ôn tập về Phó hiệu trưởng chuyên môn

c. In sao đề

            Tổ trưởng chuyên môn nộp đề + đáp án (bỏ vào phong bì có niêm phong đề riêng đáp án riêng) cho Phó Hiệu trưởng chuyên môn. Phó Hiệu trưởng bàn giao đề cho bộ phận in đề.

            Cô Nguyễn Thị Thắng có trách nhiệm in đề, đóng gói độc lập không có người liên quan; phòng in đề phải niêm phong, giấy hư hỏng phải tiêu hủy, đảm bảo bí mật tuyệt đối, khi in đề không được tiếp xúc với người khác không có trách nhiệm.

            Trên cơ sở hướng dẫn này, tổ trưởng chuyên môn cần có kế hoạch triển khai kịp thời đến giáo viên của tổ về tiến độ nội dung chương trình cũng như hình thức nội dung đề kiểm tra, để giáo viên có kế hoạch ôn tập cho học sinh đạt kết quả cao nhất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            Yêu cầu Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo và kiểm tra thật kĩ công tác ra đề và nộp đề đúng kế hoạch.

            Cán bộ giáo viên làm công tác coi thi đi đúng thời gian, làm việc theo quy chế.

            Bộ phận in sao đề thực hiện nghiêm túc bảo mật đề theo quy định

            Trên đây là kế hoạch thi học kì II năm học 2016 – 2017. Yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn, cán bộ giáo viên, nhân viên theo dõi để thực hiện. Mọi vướng mắc gặp Phó hiệu trưởng chuyên môn để giải quyết.

          

Nơi gửi:                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                - Hiệu trưởng (báo cáo)

                - TTCM , GV.

                - Lưu VP                                                                                 Võ Quốc Phong