KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 – 2016

Thực hiện Hướng dẫn số: 457/SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT  ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra và báo cáo tổng  kết  năm học 2015-2016

Chuyên môn Trường THPT Lê Hồng Phong hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra Học kỳ II năm học 2015 – 2016 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU       

- Việc kiểm ra nhằm đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình kế hoạch dạy học, trên cơ sở đó khẳng định những việc đã làm tốt và khắc phục những thiếu sót chưa làm được

- Kiểm tra đánh giá phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với năng lực nhận thức của học sinh; không ra đề quá tải nội dung chương trình dạy học, giúp học sinh thuận lợi trong việc tự học, tự kiểm tra, đánh giá.

- Đề kiểm tra phải bám sát chương trình giáo dục phổ thông với 3 cấp độ: nhận biết, thông hiểu,  vận dụng, vận dụng nâng cao. Đáp ứng yêu cầu cơ bản cho hầu hết học sinh, và yêu cầu nâng cao nhằm phân hóa trình độ học sinh phục vụ công tác tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng đối với học sinh lớp 12

- Đề kiểm tra định dạng tương tự đề thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, có ma trận đề và mô tả cụ thể yêu cầu về kiến thức cần đạt được

- Tổ trưởng chuyên môn cần nắm vững yêu cầu, hướng dẫn nhiệm vụ năm học  của ngành, của trường để chỉ đạo việc ra đề kiểm tra đúng yêu cầu

 1. NỘI DUNG CỤ THỂ
 1. Môn Kiểm tra của các khối : Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Công nghệ, Văn, Sử, Địa, GDCD, Anh văn, Thể dục, GDQP
 2. Cụ thể
 • Giáo viên bộ môn tự kiểm tra các môn: Tin học, Công nghệ, GDCD, Thể dục, GDQP
 • Kiểm tra chung

+ Các môn: Ngữ văn, Sử, Địa, Toán – Theo hình thức tự luận

+ Các môn: Vật lý, Hóa, Sinh (theo hình thức tự luận đối với khối 10,11 và theo hình thức trắc nghiệm đối với khối 12) Tiếng Anh  Theo hình thức vừa trắc nghiệm vừa tự luận

* Thời gian cho các môn

 • Các môn: Văn, Toán: Thời gian 90 phút
 • Các môn: Sử, Địa, Anh văn, Vật Lý, Hóa, Sinh: Thời gian 45’

* Quy định đề kiểm tra:

Đề kiểm tra học kỳ ra chung cho tất cả học sinh của khối, có câu phân hóa nâng cao. Đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng

     Tất cả đề Kiểm tra đều có đề dự bị

 1. Ra đề kiểm tra học kỳ II phải kèm theo ma trận đề
 2.      Lịch kiểm tra Học kỳ II năm học 2015-2016

Ngày

kiểm tra

Buổi

Lớp

Môn

Hình thức

 kiểm tra

Thời gian

Giờ phát
 đề

Giờ

làm bài

09/05/2016

Sáng

11,12

Ngữ văn

Tự luận

90 phút

7g25

7g30

Hóa học

Trắc nghiệm+

Tự luận

45 phút

9g40

9g50

Chiều

10

Ngữ văn

Tự luận

90 phút

13g25

13g30

Hóa học

Trắc nghiệm+

Tự luận

45 phút

15g25

15g35

10/05/2016

Sáng

11,12

Toán

Tự luận

90 phút

7g25

7g30

Lịch sử

Tự luận

45 phút

9g40

9g45

Chiều

10

Toán

Tự luận

90 phút

13g25

13g30

Lịch sử

Tự luận

45 phút

15g25

15g30

11/05/2016

Sáng

11,12

Vật lý

Trắc nghiệm +

Tự luận

45 phút

7g25

7g35

Tiếng Anh

Trắc nghiệm+
Tự luận

45 phút

9g05

9g15

Chiều

10

Địa lý

Tự luận

45 phút

13g25

13g30

Sinh học

Trắc nghiệm+

Tự luận

45 phút

14g45

14g55

12/05/2016

Sáng

11,12

Địa lý

Tự luận

45 phút

7g25

7g30

Sinh học

Trắc nghiệm+

Tự luận

45 phút

9g05

9g15

Chiều

10

Vật lý

Trắc nghiệm+

Tự luận

45 phút

13g25

13g30

Tiếng Anh

Trắc nghiệm+

Tự luận

45 phút

14g45

14g55

Chú ý: Buổi sáng giáo viên có mặt lúc 7g00

                                             Buổi chiều có mặt lúc 13g 00

 1. Thời gian nộp đề và đáp án về phó hiệu trưởng chuyên môn:      Chậm nhất ngày 3 tháng 5  năm 2016
 2. Chấm bài kiểm tra học kỳ II: Chấm tập trung tại trường.
 3. Chậm nhất ngày 7 tháng 5  năm 2016  các Tổ chuyên môn nộp đề cương ôn tập về Phó hiệu trưởng chuyên môn
 4. In sao đề: Tổ trưởng chuyên nộp đề (bỏ vào phong bì có niêm phong) cho Phó Hiệu trưởng chuyên môn. Phó Hiệu trưởng bàn giao đề cho bộ phận in đề (Cô Nguyễn Thị Thắng – Văn thư). Cô Nguyễn Thị Thắng có trách nhiệm in đề, đóng gói độc lập không có người liên quan; phòng in đề phải niêm phong, giấy hư hỏng phải tiêu hủy, đảm bảo bí mật tuyệt đối, khi in đề không được tiếp xúc với người khác không có trách nhiệm.
 5. Trên cơ sở hướng dẫn này, tổ trưởng chuyên môn cần có kế hoạch triển khai kịp thời đến giáo viên của tổ chuyên môn về tiến độ nội dung chương trình cũng như hình thức nội dung đề kiểm tra, để giáo viên có kế hoạch ôn tập cho học sinh đạt kết quả cao nhất
  Chú ý các môn kiểm tra trắc nghiệm +  tự luận đề lớp 10, 11 và 12 hình thức khác nhau

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   P. Hiệu trưởng

(Đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Hữu Cho