LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016 - 2017

1. Lớp 12

Ngày kiểm tra

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề

kiểm tra

Giờ bắt đầu
làm bài

26/12/2016

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Tiếng Anh

60 phút

9 giờ 55

10 giờ 00

Chiều

Toán

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

27/12/2016

Sáng

Bài kiểm tra: Khoa học tự nhiên; Môn: Vật lí

50 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Bài kiểm tra: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa học

50 phút

8 giờ 30

8 giờ 35

Bài kiểm tra: Khoa học tự nhiên; Môn: Sinh học

50 phút

9 giờ 35

9 giờ 40

28/12/2016

Sáng

Bài kiểm tra: Khoa học xã hội; Môn: Lịch sử

50 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Bài kiểm tra: Khoa học xã hội; Môn: Địa lí

50 phút

8 giờ 30

8 giờ 35

Bài kiểm tra: Khoa học xã hội; Môn: Giáo dục công dân

50 phút

9 giờ 35

9 giờ 40

2. Lớp 10, 11

Ngày kiểm tra

Buổi

Lớp

Môn

Hình thức kiểm tra

Thời gian

Giờ phát

đề

Giờ làm bài

19/12/2016

Sáng

10

Ngữ văn

Tự luận

90 phút

7g25

7g30

Hóa học

Trắc nghiệm + Tự luận

45 phút

9g40

9g50

Chiều

11

Vật lý

Trắc nghiệm + Tự luận

45 phút

13g30

13g40

Tiếng Anh

Trắc nghiệm + Tự luận

45 phút

14g45

14g55

GDCD

Trắc nghiệm + Tự luận

45 phút

16g05

16g50

20/12/2016

Sáng

10

Toán

Trắc nghiệm + Tự luận

90 phút

7g25

 

7g30

Lịch sử

Trắc nghiệm + Tự luận

45 phút

9g40

9g50

Chiều

11

Ngữ văn

Tự luận

90 phút

13g30

13g35

Hóa học

Trắc nghiệm + Tự luận

45 phút

15g20

15g30

21/12/2016

Sáng

10

Vật lý

Trắc nghiệm + Tự luận

45 phút

7g25

7g30

Tiếng Anh

Trắc nghiệm + Tự luận

45 phút

8g30

8g40

Chiều

11

Toán

Trắc nghiệm + Tự luận

45 phút

13g30

13g35

Lịch sử

Trắc nghiệm + Tự luận

45 phút

15g20

15g30

22/12/2016

Sáng

      10

Địa lý

Trắc nghiệm + Tự luận

45 phút

7g25

7g30

Sinh học

Trắc nghiệm + Tự luận

45 phút

8g30

8g40

GDCD

Trắc nghiệm + Tự luận

45 phút

9g40

9g50

Chiều

11

Địa lý

Trắc nghiệm + Tự luận

45 phút

13g30

13g40

Sinh học

Trắc nghiệm + Tự luận

45 phút

14g45

14g55