KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2017 – 2018

Thực hiện Hướng dẫn số: 1215/SGDĐT-GDTrH  ngày 1 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018

Trường THPT Lê Hồng Phong hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra Học kỳ I năm học 2017 – 2018 như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

-  Việc kiểm ra nhằm đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình kế hoạch dạy học, trên cơ sở đó khẳng định những việc đã làm tốt và khắc phục những thiếu sót chưa làm được

Kiểm tra đánh giá phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với năng lực nhận thức của học sinh, không ra đề quá tải nội dung chương trình dạy học,  giúp  học  sinh thuận  lợi  trong  việc  tự  học, tự  kiểm tra, đánh giá. Các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT để đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, chính xác.

-  Đề kiểm tra phải bám sát chương trình giáo dục phổ thông với 3 cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng nâng cao. Đáp ứng yêu cầu cơ bản cho hầu hết học sinh, và yêu cầu nâng cao nhằm phân hóa trình độ học sinh phục vụ công tác tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng

-   Đề kiểm tra Học kỳ 1 của các trường THPT sẽ gửi về Sở GD&ĐT sau kiểm tra Học kỳ I. Tổ chuyên môn cần lưu ý:

+ Tất cả đề Kiểm tra đều có đề dự bị và kèm theo ma trận đề

+  Đề kiểm tra gồm các câu hỏi ở các cấp độ nhận biết (30%), thông hiểu (20%), vận dụng cấp độ thấp (20%) và vận dụng cấp độ cao (30%) theo tiến độ chương trình của cấp học hiện hành.

+ Đối với lớp 12:  Đề kiểm tra cho mỗi môn thành phần của các bài Khoa học tự nhiên, bài  Khoa học xã hội có 40 câu hỏi trắc nghiệm/50 phút làm bài; đề kiểm tra của bài thi Toán có 50 câu hỏi trắc nghiệm/90 phút làm bài; đề kiểm tra môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi trắc nghiệm/60 phút làm bài. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án trả lời với duy nhất 1 phương án trả lời đúng. Đề kiểm tra bài thi Ngữ văn có phần Đọc hiểu và phần Làm văn/120 phút làm bài.

            Đề kiểm tra định dạng tương tự đề thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng. Giúp cho giáo viên, học sinh nắm vững quy chế, nghiệp vụ để chuẩn bị cho phương án Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

   + Đối với lớp 10,11: Đề kiểm tra cho mỗi môn thành phần của các bài Khoa học tự nhiên, bài  Khoa học xã hội có 35 câu hỏi trắc nghiệm/45 phút làm bài; đề kiểm tra của bài thi Toán có 40 câu hỏi trắc nghiệm/90 phút làm bài; đề kiểm tra môn Tiếng Anh có 40 câu hỏi trắc nghiệm/45 phút làm bài. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án trả lời với duy nhất 1 phương án trả lời đúng. Đề kiểm tra bài thi Ngữ văn có phần Đọc hiểu và phần Làm văn/90 phút làm bài.

-     Tổ trưởng chuyên môn cần nắm vững yêu cầu, hướng dẫn nhiệm vụ năm học  của ngành, của trường để chỉ đạo việc ra đề kiểm tra đúng yêu cầu.

II.NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Quy định.

Đề kiểm tra phải đảm bảo chính xác tuyệt đối, mọi sai sót tổ chuyên môn chịu hoàn toàn trách nhiệm

Trường tổ chức kiểm tra chung các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, GDCD, Anh văn.

-         Môn: Ngữ văn,– Theo hình thức tự luận

-         Môn : Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh, GDCD  - Theo hình thức  trắc nghiệm

* Quy định đề kiểm tra:

Đề kiểm tra học kỳ ra chung cho tất cả học sinh của khối, có câu phân hóa nâng cao. Đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng

* Các môn còn lại Giáo viên bộ môn tự kiểm tra: Tin học, Công nghệ, , Thể dục, GDQP

                           2. Lịch thi

Ngày kiểm tra

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề kiểm tra

Giờ bắt đầu làm bài

25/12/2017

Sáng

Ngữ văn 12

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Tiếng Anh 12

60 phút

9 giờ 55

10 giờ 00

Chiều

Toán 12

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

26/12/2017

Sáng

Bài kiểm tra: Khoa học tự nhiên; Môn: Vật lí 12

50 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Bài kiểm tra: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa học 12

50 phút

8 giờ 30

8 giờ 35

Bài kiểm tra: Khoa học tự nhiên; Môn: Sinh học 12

50 phút

9 giờ 35

9 giờ 40

Chiều

Ngữ văn 11

90 phút

13 giờ 45

13 giờ 50

GDCD 11

45 phút

15giờ 35

15giờ 40

 

 

27/12/2017

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

Bài kiểm tra: Khoa học xã hội; Môn: Lịch sử 12

50 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Bài kiểm tra: Khoa học xã hội; Môn: Địa lí 12

50 phút

8 giờ 30

8 giờ 35

Bài kiểm tra: Khoa học xã hội; Môn: Giáo dục công dân 12

50 phút

9 giờ 35

9 giờ 40

 

Chiều

Toán 10

90 phút

13 giờ 45

13 giờ 50

Địa lý 10

45 phút

15giờ 35

15giờ 40

28/12/2017

Sáng

Toán 11

90 phút

7g25

7g30

Địa lý 11

45 phút

9g15

9g20

Chiều

Ngữ văn 10

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Hóa học 10

45 phút

15giờ 15

15giờ 25

29/12/2017

Sáng

Vật lý 11

45 phút

7g25

7g30

Tiếng Anh 11

45 phút

8g25

8g30

Lịch sử 11

45 phút

9giờ25

9giờ30

Chiều

Vật lý 10

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 35

Sinh học 10

45 phút

14 giờ 25

14giờ 30

Lịch sử 10

45 phút

15giờ 20

15giờ 25

30/12/2017

Sáng

Hóa học 11

45 phút

7g25

7g30

Sinh học 11

45 phút

8g30

8g35

Chiều

Tiếng Anh 10

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

GDCD 10

45 phút

14giờ 30

14giờ 35

          3. Thời gian nộp đề và đáp án chính thức về Hiệu trưởng: 

              -  Chậm nhất ngày 19 tháng 12 năm 2017  (Chú ý gửi bằng bảng cứng và qua mail)

              -   Đề dự bị gửi chậm nhất ngày 23/12/2017

          4. Chấm bài kiểm tra học kỳ I: Chấm tập trung tại trường

          5. In sao đề:  Bộ phận in sao đề kiểm tra học kỳ I có trách nhiệm in đề, đóng gói độc lập; phòng in đề phải niêm phong, giấy hư hỏng phải tiêu hủy, đảm bảo bí mật tuyệt đối, khi in đề không được tiếp xúc với người không có trách nhiệm. 

          6. Trên cơ sở hướng dẫn này, tổ trưởng chuyên môn cần có kế hoạch triển khai kịp thời đến giáo viên của tổ chuyên môn về tiến độ nội dung chương trình cũng như hình thức nội dung đề kiểm tra, để giáo viên có kế hoạch ôn tập cho học sinh đạt kết quả cao nhất

Nơi nhận                                                                         Hiệu trưởng

-         P. Hiệu trưởng(t/h)                                       (Đã ký và đóng dấu)

-         TTCM(t/h)

-         Lưu VP

       Nguyễn Hữu Cho