HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10NĂM HỌC 2017-2018

THỰC HIỆN NHỮNG CÔNG VIỆC SAU:

1.  Từ ngày 3/8/2017 đến ngày 08/8/2017.  

-               Phụ huynh và học sinh lớp 10 đến trường nhận đơn đăng ký học theo khối xét tuyển vào Đại học- Cao đẳng.

-               Nộp đơn đăng ký về phòng Văn thư nhà trường. Nếu không đăng ký thì phải theo sự biên chế lớp của nhà trường  

2.   Ngày 12 tháng 8 năm 2017  họp phụ huynh học sinh lớp 10 mới trúng tuyển.

3.  Từ  ngày 13  tháng 8 năm 2017  phụ huynh và học sinh đến trường nộp các khoản  trong năm học và nhận giấy vào lớp chính thức.

4.  Ngày 15/8/2017: Từ 7giờ 00 tập trung theo lớp.

Krông Pắc, Ngày 02 tháng 8 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Hữu Cho