Triển khai thực hiện Công văn số 2801/BGDĐT-GDĐH ngày 30/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển ĐH, CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên (CĐSP) hệ chính quy năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các đơn vị một số vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào ĐH, CĐSP. Cụ thể như sau:

          1. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở cổng thông tin tuyển sinh để thí sinh thực hành việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến từ ngày 09/7 đến ngày 11/7/2017 nhằm giúp thí sinh làm quen với điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến. Thủ trưởng các đơn vị thông báo, hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh trên cổng thông tin tuyển sinh sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử.

          2. Từ ngày 15/7 đến 17 giờ 00 ngày 21/7/2017, hướng dẫn thí sinh có nhu cầu sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến nếu số lượng nguyện vọng sau điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu khi đăng ký dự thi.

          3. Từ ngày 15/7/2017 đến 17 giờ 00 ngày 23/7/2017, hướng dẫn thí sinh có nhu cầu chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu nếu số lượng nguyện vọng sau điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu khi đăng ký dự thi và thu phí đối với nguyện vọng tăng thêm (cùng mức thu với phí ĐKXT ban đầu).

          4. Học sinh tra xem hướng dẫn chi tiết tại đây