THÔNG BÁO

Trường THPT Lê Hồng Phong thông báo đến học sinh lớp 12 năm học 2015-2016 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT Quốc gia những vấn đề sau:

1)  Học sinh theo dõi trên webside của Trường THPT Lê Hồng Phong để biết những thông tin cần thiết về thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

2)  Những học sinh có khó khăn về điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT thì viết đơn đề nghị với nhà trường cần sự giúp đỡ những vấn đề gì và nộp cho nhà trường vào sáng ngày 28 tháng 6 năm 2016 để nhà trường cùng với Ban Đại diện cha mẹ học sinh phối hợp giải quyết

                                                       P. HIỆU TRƯỞNG

                                                      Nguyễn Hữu Cho