Hiện nay chương trình duyệt web Mozilla Firefox không cho chạy chương trình  Microsoft Silverlight   nên chương trình quản lí điểm ở một số máy tính không chạy được.

Để khắc phục lỗi trên quý thầy cô giáo và các em học sinh sử dụng trình duyệt internet explorer có sẵn trong windown để nhập điểm và xem kết quả