Trường : THPT Lê Hồng Phong
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 02/04/2018

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 T.HCho Nguyễn Hữu Cho Nam  
2 T.TThắng Nguyễn Toàn Thắng Nam  
3 T.NViệt Phạm Như Việt Nam  
4 C.NDung Nguyễn Thị Dung Nữ  
5 C.Mênh Đặng Thị Mênh Nữ  
6 C.Tâm Trần Thị Thanh Tâm Nữ  
7 C.Sanh Bùi Thị Sanh Nữ  
8 C.MaiLan Lương Mai Lan Nữ  
9 C.Hà Trần Thị Ngọc Hà Nữ  
10 C.LâmHằng Lâm Thị Thúy Hằng Nữ  
11 T.Quang Nguyễn Hoàng Thanh Quang Nam  
12 T.CaoTin Nguyễn Cao Tin Nam  
13 T.Ngọc Phan Quốc Ngọc Nam  
14 C.NgPhương Nguyễn Thị Phương Nữ  
15 C.Hoa Trần Thị Ngọc Hoa Nữ  
16 T.Tuấn Huỳnh Xuân Tuấn Nam  
17 C.Ngân Ngân (Hợp đồng) Nữ  
18 T.VyHùng Triệu Vy Hùng Nam  
19 C.Ngoan Nguyễn Thị Ngoan Nữ  
20 T.XuânThắng Hồ Xuân Thắng Nam  
21 C.LThuHằng Lý Thị Thu Hằng Nữ  
22 T.Nhung Lê Tấn Nhung Nam  
23 C.LệHằng Nguyễn Thị Lệ Hằng Nữ  
24 C.Tiên Trịnh Nguyễn Thủy Tiên Nữ  
25 C.ÁnhVi Trần Thị Ánh Vi Nữ  
26 C.TháiAn Nguyễn Thị Thái An Nữ  
27 C.Lành Lương Thị Lành Nữ  
28 C.TrThuHằng Trần Thị Thu Hằng Nữ  
29 T.Vinh Lê Trương Vinh Nam  
30 T.Hải Trần Khắc Hải Nam  
31 T.QuốcVũ Nguyễn Quốc Vũ Nam  
32 C.LệPhương Hoàng Lệ Phương Nữ  
33 T.Toàn Khiếu Mạnh Toàn Nam  
34 T.Công Lương Văn Công Nam  
35 C.ChuHuyền Chu Thị Huyền Nữ  
36 T.KhánhLong Trần Khánh Long Nam  
37 T.HữuTrí Nguyễn Hữu Trí Nam  
38 T.Phùng Lê Quang Phùng Nam  
39 T.Tiến Nguyễn Khả Tiến Nam  
40 T.VănPhú Kiều Văn Phú Nam  
41 C.TrDung Trần Thị Dung Nữ  
42 C.TràThu Trà Thị Thu Nữ  
43 C.Hương Phạm Thị Hương Nữ  
44 C.Phượng Nguyễn Thị Kim Phượng Nữ  
45 T.Sanh Đặng Hồng Sanh Nam  
46 T.Sang Trương Văn Sang Nam  
47 T.Lượm Trần Thiện Lượm Nam  
48 T.Bảo Nguyễn Việt Bảo Nam  
49 C.Huyền Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ  
50 C.Châu Ngô Thị Bảo Châu Nữ  
51 C.Uyên Nguyễn Xuân Phước Uyên Nữ  
52 C.Thoa Nguyễn Thị Bích Thoa Nữ  
53 T.Hiếu Lương Văn Hiếu Nam  
54 T.Huy Nguyễn Bình Huy Nam  
55 C.KimLong Trần Thị Kim Long Nữ  
56 C.Đan Lục Thị Đan Nữ  
57 T.Trọng Phan Thanh Trọng Nam  
58 T.Dũng Trần Ngọc Dũng Nam  
59 C.DiệuLy Nguyễn Thị Diệu Ly Nữ  
60 C.Thương Nguyễn Thị Thương Nữ  
61 C.TrươngDung Trương Thị Dung Nữ  
62 T.Cảnh Nguyễn Xuân Cảnh Nam  
63 T.Ánh Lưu Công Ánh Nam  
64 T.Kỳ Trần Cao Kỳ Nam  
65 T.Cường Lê Cao Cường Nam  
66 T.Thành Lê Duy Thành Nam  
67 T.Bình Phạm Hữu Bình Nam  
68 T.Nghĩa Trần Đại Nghĩa Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 9.0 on 31-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net