Nội dung, phương pháp công tác của chủ tịch công đoàn cơ sở

 Phương châm của công tác kiểm tra là “tự kiểm tra là chính”. Thông qua việc kiểm tra và tự kiểm tra Chủ tịch Công đoàn có thể tự xem xét đến vai trò chỉ đạo của mình.

 »» 1 2

Back To Top