Trường : THPT Lê Hồng Phong
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 19/08/2019

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 T.HCho Nguyễn Hữu Cho Nam  
2 T.QPhong Võ Quốc Phong Nam  
3 T.TThắng Nguyễn Toàn Thắng Nam  
4 C.Uyên Nguyễn Xuân Phước Uyên Nữ  
5 T.NViệt Phạm Như Việt Nam  
6 C.Hà Trần Thị Ngọc Hà Nữ  
7 C.NDung Nguyễn Thị Dung Nữ  
8 C.Mênh Đặng Thị Mênh Nữ  
9 C.Tâm Trần Thị Thanh Tâm Nữ  
10 C.Sanh Bùi Thị Sanh Nữ  
11 C.MaiLan Lương Mai Lan Nữ  
12 C.LâmHằng Lâm Thị Thúy Hằng Nữ  
13 T.Quang Nguyễn Hoàng Thanh Quang Nam  
14 T.CaoTin Nguyễn Cao Tin Nam  
15 T.Ngọc Phan Quốc Ngọc Nam  
16 C.NgPhương Nguyễn Thị Phương Nữ  
17 C.Hoa Trần Thị Ngọc Hoa Nữ  
18 T.Tuấn Huỳnh Xuân Tuấn Nam  
19 C.Đào Phạm Thị Đào Nữ  
20 T.VyHùng Triệu Vy Hùng Nam  
21 C.Ngoan Nguyễn Thị Ngoan Nữ  
22 T.XuânThắng Hồ Xuân Thắng Nam  
23 C.LThuHằng Lý Thị Thu Hằng Nữ  
24 T.Nhung Lê Tấn Nhung Nam  
25 C.Tiên Trịnh Nguyễn Thủy Tiên Nữ  
26 C.LệHằng Nguyễn Thị Lệ Hằng Nữ  
27 C.ÁnhVi Trần Thị Ánh Vi Nữ  
28 C.TháiAn Nguyễn Thị Thái An Nữ  
29 C.Lành Lương Thị Lành Nữ  
30 C.TrThuHằng Trần Thị Thu Hằng Nữ  
31 T.Vinh Lê Trương Vinh Nam  
32 T.Toàn Khiếu Mạnh Toàn Nam  
33 T.Hải Trần Khắc Hải Nam  
34 T.QuốcVũ Nguyễn Quốc Vũ Nam  
35 C.LệPhương Hoàng Lệ Phương Nữ  
36 T.Công Lương Văn Công Nam  
37 C.ChuHuyền Chu Thị Huyền Nữ  
38 T.KhánhLong Trần Khánh Long Nam  
39 T.HữuTrí Nguyễn Hữu Trí Nam  
40 T.Phùng Lê Quang Phùng Nam  
41 T.Tiến Nguyễn Khả Tiến Nam  
42 T.VănPhú Kiều Văn Phú Nam  
43 C.TrDung Trần Thị Dung Nữ  
44 C.TràThu Trà Thị Thu Nữ  
45 C.Hương Phạm Thị Hương Nữ  
46 C.Phượng Nguyễn Thị Kim Phượng Nữ  
47 C.Châu Ngô Thị Bảo Châu Nữ  
48 T.Sanh Đặng Hồng Sanh Nam  
49 T.Sang Trương Văn Sang Nam  
50 T.Lượm Trần Thiện Lượm Nam  
51 T.Bảo Nguyễn Việt Bảo Nam  
52 C.Loan Nguyễn Thị Loan Nữ  
53 T.Hiếu Lương Văn Hiếu Nam  
54 C.Thoa Nguyễn Thị Bích Thoa Nữ  
55 T.Huy Nguyễn Bình Huy Nam  
56 C.KimLong Trần Thị Kim Long Nữ  
57 C.Đan Lục Thị Đan Nữ  
58 T.Trọng Phan Thanh Trọng Nam  
59 C.DiệuLy Nguyễn Thị Diệu Ly Nữ  
60 T.Dũng Trần Ngọc Dũng Nam  
61 C.Thương Nguyễn Thị Thương Nữ  
62 C.TrươngDung Trương Thị Dung Nữ  
63 T.Cảnh Nguyễn Xuân Cảnh Nam  
64 T.Bình Phạm Hữu Bình Nam  
65 T.Ánh Lưu Công Ánh Nam  
66 T.Kỳ Trần Cao Kỳ Nam  
67 T.Cường Lê Cao Cường Nam  
68 T.Thành Lê Duy Thành Nam  
69 T.Nghĩa Trần Đại Nghĩa Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 10.0 on 18-08-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 62511017 - Website: www.vnschool.net