Trường : THPT Lê Hồng Phong
Học kỳ 2, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 T.HCho Nguyễn Hữu Cho Nam  
2 C.Uyên Nguyễn Xuân Phước Uyên Nữ  
3 T.NViệt Phạm Như Việt Nam  
4 C.Hà Trần Thị Ngọc Hà Nữ  
5 C.NDung Nguyễn Thị Dung Nữ  
6 C.Mênh Đặng Thị Mênh Nữ  
7 C.Tâm Trần Thị Thanh Tâm Nữ  
8 C.Sanh Bùi Thị Sanh Nữ  
9 C.MaiLan Lương Mai Lan Nữ  
10 C.LâmHằng Lâm Thị Thúy Hằng Nữ  
11 T.Quang Nguyễn Hoàng Thanh Quang Nam  
12 T.CaoTin Nguyễn Cao Tin Nam  
13 T.Ngọc Phan Quốc Ngọc Nam  
14 C.NgPhương Nguyễn Thị Phương Nữ  
15 C.Hoa Trần Thị Ngọc Hoa Nữ  
16 T.Tuấn Huỳnh Xuân Tuấn Nam  
17 C.Đào Phạm Thị Đào Nữ  
18 C.Ngoan Nguyễn Thị Ngoan Nữ  
19 T.XuânThắng Hồ Xuân Thắng Nam  
20 C.LThuHằng Lý Thị Thu Hằng Nữ  
21 T.Nhung Lê Tấn Nhung Nam  
22 C.Tiên Trịnh Nguyễn Thủy Tiên Nữ  
23 C.LệHằng Nguyễn Thị Lệ Hằng Nữ  
24 C.ÁnhVi Trần Thị Ánh Vi Nữ  
25 C.TháiAn Nguyễn Thị Thái An Nữ  
26 C.Lành Lương Thị Lành Nữ  
27 C.TrThuHằng Trần Thị Thu Hằng Nữ  
28 T.Vinh Lê Trương Vinh Nam  
29 T.Toàn Khiếu Mạnh Toàn Nam  
30 T.Hải Trần Khắc Hải Nam  
31 T.QuốcVũ Nguyễn Quốc Vũ Nam  
32 C.LệPhương Hoàng Lệ Phương Nữ  
33 T.Công Lương Văn Công Nam  
34 C.ChuHuyền Chu Thị Huyền Nữ  
35 T.KhánhLong Trần Khánh Long Nam  
36 T.HữuTrí Nguyễn Hữu Trí Nam  
37 T.Phùng Lê Quang Phùng Nam  
38 T.Tiến Nguyễn Khả Tiến Nam  
39 T.VănPhú Kiều Văn Phú Nam  
40 C.TrDung Trần Thị Dung Nữ  
41 C.TràThu Trà Thị Thu Nữ  
42 C.Hương Phạm Thị Hương Nữ  
43 C.Phượng Nguyễn Thị Kim Phượng Nữ  
44 C.Châu Ngô Thị Bảo Châu Nữ  
45 T.Sanh Đặng Hồng Sanh Nam  
46 T.Sang Trương Văn Sang Nam  
47 T.Lượm Trần Thiện Lượm Nam  
48 T.Bảo Nguyễn Việt Bảo Nam  
49 C.Loan Nguyễn Thị Loan Nữ  
50 T.Hiếu Lương Văn Hiếu Nam  
51 C.Thoa Nguyễn Thị Bích Thoa Nữ  
52 T.Huy Nguyễn Bình Huy Nam  
53 C.KimLong Trần Thị Kim Long Nữ  
54 C.Đan Lục Thị Đan Nữ  
55 T.Trọng Phan Thanh Trọng Nam  
56 C.DiệuLy Nguyễn Thị Diệu Ly Nữ  
57 T.Dũng Trần Ngọc Dũng Nam  
58 C.Thương Nguyễn Thị Thương Nữ  
59 C.TrươngDung Trương Thị Dung Nữ  
60 T.Cảnh Nguyễn Xuân Cảnh Nam  
61 T.Bình Phạm Hữu Bình Nam  
62 T.Ánh Lưu Công Ánh Nam  
63 T.Kỳ Trần Cao Kỳ Nam  
64 T.Cường Lê Cao Cường Nam  
65 T.Thành Lê Duy Thành Nam  
66 T.Nghĩa Trần Đại Nghĩa Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 10.0 on 25-05-2020

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 62511017 - Website: www.vnschool.net