Trường : THPT Lê Hồng Phong
Học kỳ 2, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 06/01/2019

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
10A01 Thể dục(2), GDQP(1) 3
10A02 Thể dục(2), GDQP(1) 3
10A03 Thể dục(2), GDQP(1) 3
10A04 Thể dục(2), GDQP(1) 3
10A05 Thể dục(2), GDQP(1) 3
10A06 Thể dục(2), GDQP(1) 3
10A07 Thể dục(2), GDQP(1) 3
10A08 Thể dục(2), GDQP(1) 3
10A09 Thể dục(2), GDQP(1) 3
10A10 Thể dục(2), GDQP(1) 3
11A01 Thể dục(2), Nghề phổ thông(3), GDQP(1) 6
11A02 Thể dục(2), Nghề phổ thông(3), GDQP(1) 6
11A03 Thể dục(2), Nghề phổ thông(3), GDQP(1) 6
11A04 Thể dục(2), Nghề phổ thông(3), GDQP(1) 6
11A05 Thể dục(2), Nghề phổ thông(3), GDQP(1) 6
11A06 Thể dục(2), Nghề phổ thông(3), GDQP(1) 6
11A07 Thể dục(2), Nghề phổ thông(3), GDQP(1) 6
11B Thể dục(2), Nghề phổ thông(3), GDQP(1) 6
11C1 Thể dục(2), Nghề phổ thông(3), GDQP(1) 6
11C2 Thể dục(2), Nghề phổ thông(3), GDQP(1) 6
12A01 Thể dục(2), GDQP(2) 4
12A02 Thể dục(2), GDQP(2) 4
12A03 Thể dục(2), GDQP(2) 4
12A04 Thể dục(2), GDQP(2) 4
12A05 Thể dục(2), GDQP(2) 4
12A06 Thể dục(2), GDQP(2) 4
12A07 Thể dục(2), GDQP(2) 4
12A08 Thể dục(2), GDQP(2) 4
12A09 Thể dục(2), GDQP(2) 4
12A10 Thể dục(2), GDQP(2) 4
12A11 Thể dục(2), GDQP(2) 4

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 10.0 on 06-01-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 62511017 - Website: www.vnschool.net