Kết quả vinh danh cấp tỉnh, Kỳ thi IOE năm học 2023 – 2024

Kết quả vinh danh cấp tỉnh, Kỳ thi IOE năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Ngày 29/02/2024, trường THPT Lê Hồng Phong có 06 học sinh tham gia Kỳ thi IOE, vòng thi cấp tỉnh năm học 2023 – 2024. Kết quả có 05 học sinh được vinh danh cấp tỉnh gồm: 01 giải Nhì (Toàn quốc); 01 giải Nhì, 02 giả ba và 01 giải Khuyến khích (Toàn tỉnh). Kết quả chi tiết trong file đính kèm. DANH SÁCH VINH DANH GIẤY CHỨNG [...]