Lê Trương Vinh
  • Lê Trương Vinh
  • Tổ Toán - Tin
  • Tổ trưởng
  • truongvinhlhp@gmail.com
Kiều Văn Phú
  • Kiều Văn Phú
  • Tổ Toán - Tin
  • Tổ phó
  • 0964868415
  • vanphu@lhpdl.edu,vn