Thành tích nhà trường

Thành tích cao nhất

  1. Bằng Khen Thủ tướng Chính phủ
  2. Tập thể lao động xuất sắc