Thời gian học và Danh sách học sinh chia theo buổi học theo quy định của Bộ Y tế từ ngày 27/4/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thông báo đến Quý thầy cô và các em học sinh thời gian học:

Buổi sáng: bắt đầu từ 6 giờ 45 phút

Buổi chiều: Thứ 2,4,5,6,7 bắt đầu: 13giờ 30 phút; Thứ 3: bắt đầu từ 13 giờ 00.

Học sinh học văn hóa buổi chiều thì học Thể dục, GDQP buổi sáng