Danh sách phòng thi kỳ thi thử Tốt nghiệp THPT năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng 01 đến phòng 05: Thi sinh dự thi ban KHTN

Phòng 06 đến phòng 15: Thí sinh dự thi ban KHXH