Giấy báo dự thi THPT năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Lớp 12A01

Lớp 12A02

Lớp 12A03

Lớp 12A04

Lớp 12A05

Lớp 12A06

Lớp 12A07

Lớp 12A08

Lớp 12A09

Lớp 12A10

Lớp 12A11

Thí sinh tự do

Ghi chú: Các em học sinh khó khăn có nhu cầu cần hỗ trợ : Chỗ ở, ăn uống và đi lại thì liên hệ với Đoàn trường hoặc giáo viên chủ nhiệm.