Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hướng dẫn trên điện thoại

Tài khoản các em đăng nhập vào microsoft team vào Team Khối 12 để tải danh sách. Lưu ý phải nhập cho đúng mã số phiếu.