Kết quả học tập tính đến ngày 26/12/2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các em học sinh kiểm tra. Nếu thiếu cột điểm báo với Thầy cô bộ môn bổ sung trong ngày 27, 28, 30/ 12/2019.

Học sinh lớp 10 xem tại đây

Học sinh lớp 11 xem tại đây

Học sinh lớp 12 xem tại đây