Kết quả học tập tính đến ngày 28.12.2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các em học sinh xem và kiểm tra lại. Nếu môn nào còn thiếu điểm báo ngay với Thầy cô bộ môn để bổ sung.

Học sinh lớp 10 xem tại đây

Học sinh lớp 11 xem tại đây

Học sinh lớp 12 xem tại đây