Lịch tuần 22 năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

TUẦN 22 ( từ 14/01 – 20/01/2019)

 

Thứ

 

Buổi sáng

 

Buổi chiều

 

2

14/01/2019

–           Chào cờ

–           Sơ kết HKI

–           Phát động thi đua đợt 2

–           Triển khai ủng hộ người nghèo

–             Dạy và học

–            Tham gia Hội thao QP_AN từ 12/01-16/01/2019

–          Dạy và học

–          Ôn thi lớp 12

3

15/01/2019

–          Dạy và học

–          Thầy Cho, Thầy Phong họp tại Huyện ủy

–       Dạy và học

–     Ôn thi lớp 12

–      Từ 13g30-15h30 Tư vấn Hướng nghiệp và Tuyển sinh:Đối tượng HS12, BGH, Thầy Công, Thầy Huy, GVCN 12

 4

16/01/2019

–                                 – Dạy và học –       Dạy và học

–       Ôn thi lớp 12

5

17/01/2019

– Dạy và học –       Dạy và học

–       Ôn thi lớp 12

6

18/01/2019

       – Dạy và học

 

–       Dạy và học

–       Ôn thi lớp 12

7

19/01/2019

       – Dạy và học

– SH

 

CN

20/01/2019

 Chú ý:      – Hoàn tất hồ sơ đánh giá thi đua HKI – Khóa điểm và các dữ liệu

  • Báo cáo sơ kết cho các tổ chức
  • GVCN thông báo cho những hs chưa hoàn thành các khoản đóng góp trong học kỳ I
  • Triển khai Ôn thi lớp 12
  • Triển khai thi GVDG