Thông báo về việc học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thông báo cho học sinh  nhà trường : Thời gian đi học trở lại từ ngày 27/4/2020.

Thực hiện việc trí chỗ ngồi giữa 2 học sinh  phù hợp có khoảng cách theo hướng dẫn của ngành y tế sau:

Mỗi lớp học được chia thành 2 nữa. một nữa học buổi sáng, một nữa học buổi chiều theo danh sách  dưới đây

Hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học