Thông tin học sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ban cán sự các lớp 12 tải danh sách excel dưới đầy và điền đầy đủ thông tin về chỗ ở hiện nay, hộ khẩu thường trú, số điện thoại, CMND, địa chỉ Email

và gửi file qua mail về cho thầy Quốc Vũ chậm nhất ngày 20/05/2020