Thông báo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ban giám hiệu Trường THPT Lê Hồng Phong thông báo đến các em học sinh lịch học tuần 01 (Từ ngày 19/08/2019) như sau:

Khối lớp 10 học chính khóa vào buổi chiều bắt đầu sinh hoạt lớp từ 13 giờ 30 phút. Tiết học bắt đầu từ lúc 13 giờ 45 phút.

Chiều thứ 2 không chào cờ. Tiết 2 bắt đầu từ lúc 13 giờ 45 phút.

Môn Thể dục, Giáo dục quốc phòng các khối lớp 10, 11, 12 bắt đầu học từ tuần 02.