Thời khóa biểu tuần 30 – Áp dụng từ ngày 25/5/2020

Thời khóa biểu tuần 30 – Áp dụng từ ngày 25/5/2020

Lượt xem:

Quy thầy cô xem tại đây Các em học sinh xem tại đây [...]
Thời khóa biểu tuần 29 – Áp dụng từ ngày 19/05/2020

Thời khóa biểu tuần 29 – Áp dụng từ ngày 19/05/2020

Lượt xem:

Quý thầy cô giáo xem tại đây Các em học sinh xem tại đây [...]
Thông tin học sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

Thông tin học sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Ban cán sự các lớp 12 tải danh sách excel dưới đầy và điền đầy đủ thông tin về chỗ ở hiện nay, hộ khẩu thường trú, số điện thoại, CMND, địa chỉ Email và gửi file qua mail về cho thầy Quốc Vũ chậm nhất ngày 20/05/2020 [...]
Thông báo việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trường học

Thông báo việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trường học

Lượt xem:

Thông báo đến quý thầy cô và các em học sinh các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trường học [...]